<

Voorlichtingscampagne Oudertolerantie

Voorlichtingscampagne Oudertolerantie

  • Een groot deel van de ouders vindt het nog altijd geen probleem dat hun kinderen onder de 18 jaar al experimenteren met alcohol, sigaretten en drugs. Maar weten ouders voldoende over wat hun rol daarbij is en wat de gevolgen kunnen zijn voor hun kind? LINK verzorgt een Social Media Actie voor ouders/opvoeders uit een specifieke gemeente (of kern binnen een gemeente). Er wordt gebruik gemaakt van gefilmd beeldmateriaal uit deze gemeente/kern, waardoor situaties beter herkenbaar zijn voor de ouders/opvoeders.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.