<

Voorlichting 'Jezelf blijven in de groep'

 

Voorlichting 'Jezelf blijven in de groep'

 • Mensen gedragen zich vaak anders in een groep dan wanneer ze alleen zijn. In groepen versterken de leden onderling elkaars gedrag. Vooral negatief gedrag wordt in een groep helaas vaak aangewakkerd. Samen durven mensen meer en gaan ze makkelijker over hun persoonlijke grenzen heen. Vooral kinderen en jongeren zijn gevoelig voor groepsdruk. Zij doen mee met de groep omdat ze niet buiten de groep willen vallen en erbij willen horen. Dit kan negatieve gevolgen en tot ongewenste excessen leiden. Ook bij alcohol en drugs gebruik onder jongeren speelt groepsdruk een rol.

   

  De voorlichters van Halt zijn professionals op het gebied van gespreksvoering met jongeren en zorgen dat de jongeren zich op een interactieve wijze bewust worden van groepsdruk, de gevolgen en gedragsalternatieven.

   

  Doel voorlichting:

  - Jongeren ervaren wat groepsdruk is;

  - Jongeren weten dat je door groepsdruk in de problemen kan komen;

  - Jongeren weten dat je in de groep een keuze hebt in meedoen of niet;

  - Jongeren krijgen gedragsalternatieven aangereikt om jezelf te blijven in de groep.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.