<

VIS: Vroegtijdige Interventie School

 

VIS: Vroegtijdige Interventie School

  • VIS is een interventie die ingezet wordt binnen het Voortgezet Onderwijs om vroegtijdig in gesprek te komen met jongeren die het risico lopen om (verder) in de problemen te raken door het gebruik van genotmiddelen. Denk hierbij aan verzuim, verminderde leerprestaties, vroegtijdig schoolverlaten en afwijkend gedrag. VIS wordt uitgevoerd door Brijder Jeugd. VIS is een combinatie van een aantal producten: 1. Gastlessen 2. Spreekuur en advies, begeleiding en consultatie (ABC) 3. Deskundigheidsbevordering mentoren/docenten 4. ZAT-gesprekken (Zorg Advies Team). Leerlingen kennen hierdoor de effecten en risico's van roken, alcohol en cannabis en de belangrijkste trends en motieven. Ze kunnen zich een mening vormen over genotsmiddelen en het gebruik ervan. Daarnaast weten ze hoe ze 'nee' kunnen zeggen als hen iets wordt aangeboden. Met individuele jongeren worden op indicatie gesprekken gevoerd en waar nodig doorverwezen naar behandeling. Docenten/mentoren hebben meer kennis van genotmiddelen, motieven voor gebruik en signalen van (problematisch) gebruik en verslaving. Zij kunnen binnen de school met vragen terecht bij de preventiewerker van Brijder Jeugd.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.