<

Unity peer education

 

Unity peer education

  • Unity is een vrijwilligersvoorlichtingsproject over alcohol en drugs dat gebruik maakt van de peer educatie methode. Bij de uitvoering van de peer methodiek worden leeftijdsgenoten ingezet om de doelgroep te bereiken met een preventieboodschap: het geven van informatie en advies over (het beperken van) de risico's van het gebruik van genotmiddelen. 

     

    De preventieactiviteiten vinden plaats op party’s, festivals en evenementen waar de doelgroep te vinden is.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.