<

Training 'Leren Signaleren'

 

Training 'Leren Signaleren'

 • De training ‘Leren signaleren’ wordt gezamenlijk verzorgd door Brijder Jeugd en GGZ NHN en heeft tot doel professionals te trainen in het vroegtijdig signaleren van psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (12-23 jaar).

   

  De subdoelen zijn als volgt geformuleerd:

  • na afloop van de training kent de deelnemer de feiten en cijfers rondom middelengebruik en psychische problematiek in de regio

  • na afloop van de training kan de deelnemer risicofactoren herkennen die leiden tot psychische en/of middelenafhankelijke problematiek, inclusief suïcidaliteit

  • na afloop van de training is de deelnemer in staat (de ontwikkeling van) psychische problematiek en/of problematisch middelengebruik, inclusief suïcidaliteit te signaleren

  • na afloop van de training weet de deelnemer hoe te handelen wanneer er een vermoeden is van genoemde problematiek

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.