<

Stopstone

 

Stopstone

  • Stopstone is een app die jongeren ondersteunt bij hun poging te stoppen met roken. Stopstone helpt en motiveert om de poging vol te houden. De app is met input van jongeren zelf ontwikkeld en draait om het vasthouden van de motivatie om gestopt te blijven.


    De jonge stopper kan in Stopstone aangeven wat hem motiveert, en kan Stopstone vervolgens gebruiken om die motivatie levend te houden. Daarnaast biedt de app tips en hulp op moeilijke momenten, opbeurende feedback bij terugval, en aanvullende informatie. Tijdens de ontwikkeling van de app is voortdurend afgestemd met de doelgroep. Dat heeft geresulteerd in een visueel aantrekkelijke app die goed aansluit bij de belevingswereld van de gebruikers.
     

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.