<

SmokeFree Challenge

Smokefree Challenge is een klassikale niet-rokenwedstrijd van 6 maanden waarbij leerlingen beloven een half jaar niet te (beginnen met) roken. Deze wedstrijd is ontwikkeld voor leerjaar 1 en 2 van het vo.

 

Aan deze interventie zijn geen kosten verbonden. 

SmokeFree Challenge

    Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

    De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

    De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.