<

Samen Fris

Met Samen Fris gaan leerlingen én ouders samen aan de slag om te zorgen dat hun kind fris blijft door niet te roken, alcohol te drinken en/of te blowen. De lessenserie heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. De lessen zetten bovendien in op een gezonde sociale norm. De ondersteunende informatie voor ouders/verzorgers bestaat uit feiten, tips en voorbeelden die ouders/verzorgers het vertrouwen moeten geven om met hun kind te praten over roken, alcohol drinken en blowen.

 

Deze interventie kan ingezet worden voor het 2e en 3e leerjaar VMBO/Havo/VWO.

Naast de kosten van het programma is er nog een licentie benodigd van €25,-  per klas.

Samen Fris

    Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

    De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

    De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.