<

Informatieavond Brijder Voortgezet onderwijs

 

Informatieavond Brijder Voortgezet onderwijs

  • Ouderavond op school in VO, liefst in combinatie met gastlessen aan de leerlingen, training 'leren signaleren' docenten en afstemming beleid op school: integraal werken met verschillende doelgroepen tegelijk werkt het best. Na de avond kennen ouders de effecten en risico's van de belangrijkste genotmiddelen, trends en motieven. Zij weten hoe zij het gesprek met hun kind om kunnen gaan. Ze kennen de beschermende factoren die problematisch gebruik voorkomen en de verschillende hulpverleningsmogelijkheden.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.