<

Online Vervolgcursus 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik'

 

Online Vervolgcursus 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik'

  • Na het volgen van de Online basiscursus is deze vervolgcursus een mooie aanvulling. Voor de verschillende settingen zijn er specifieke vervolgcursussen ontwikkeld. Binnen deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op het voeren van een signaleringsgesprek en het begeleiden van jongeren die problemen hebben met alcohol of drugs.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.