<

Online Basiscursus 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik'

 

Online Basiscursus 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik'

  • In deze e-learning module krijgen deelnemers specifieke informatie over alcohol- en drugsgebruik van jongeren. Er wordt dieper ingegaan op de specifieke signalen van alcohol- en drugsgebruik bij leerlingen of cliënten, hoe u deze signalen bespreekbaar kunt maken en wat u kunt ondernemen als uw leerling of cliënt problematisch alcohol of drugs gebruikt. De verkregen kennis kan bijdragen aan tijdig ingrijpen en het voorkomen van problematisch alcohol- en drugsgebruik. 

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.