<

NIX<18

 

NIX<18

  • NIX 18 is de hoofdboodschap van het project: Niet roken, niet drinken onder de 18 jaar. De jaarlijks landelijke campagne week is in september. We maken een koppeling tussen NIX<18 en In Control met ludieke acties, en faciliteren gemeenten in hun communicatie over NIX<18. 

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.