<

Nalevingsonderzoek STAP

 

Nalevingsonderzoek STAP

 • De centrale vraag in het onderzoek is de mate waarin sportkantines zich houden aan de in de Drank- en Horecawet opgenomen leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol. Toetsing zal plaatsvinden met behulp van de methode ‘mystery-shopping’, waarbij speciaal getrainde 17 en 18-jarige jongeren, onder begeleiding van onderzoekers van STAP, aankooppogingen doen bij sportkantines.

   

  Hoofdvraag:

  - In welke mate houden de medewerkers van sportkantines zich aan de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken?

   

  Deelvragen:

  - Wat is het gemiddelde nalevingspercentage door medewerkers van sportkantines?

  - Welke interventies (vragen naar leeftijd en/of ID) plegen verkopers van alcohol?

  - In welke mate resulteren de interventies (vragen naar leeftijd en/of ID) in een correcte naleving?

  - Hoe verhouden het nalevingspercentage en de effectiviteit van gepleegde interventies in sportkantines in de regio zich ten opzichte van het meest recentelijk gemeten landelijk gemiddelde?

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.