<

Nalevingsonderzoek nuchter

 

Nalevingsonderzoek nuchter

  • Nalevingsonderzoek in sportkantines. Deze onderzoeksmethode meet de directe beschikbaarheid van alcohol voor jongeren van 17 jaar door deze jongeren ook daadwerkelijk de alcohol te laten kopen en legt op deze wijze hiaten bloot, die middels andere, meer indirecte meetinstrumenten vaak verborgen blijven.

    Het hoofddoel van het huidige nalevingsonderzoek is de naleving van de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol in kaart brengen in het kader van de Drank- en Horecawet. Er wordt ook inzicht verkregen in de interventies, de hulpmiddelen en/of leeftijdsverificatiesystemen en de mogelijke beleidsmaatregelen (schenktijden en/of schenkbeleid) die sportkantines gebruiken. Knelpunten voor verstrekkers in het aankoopproces worden geduid en vertaald naar concrete aanbevelingen om de naleving te verhogen. Ook kunnen gemeenten op maat geadviseerd worden met de verkregen onderzoeksresultaten.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.