<

Lesboek alcohol

De interventie is gericht op Klas 1 en 2 praktijkonderwijs.

Leerlingen leren over de effecten en de risico’s van alcohol. Door middel van afwisselende informatieve teksten en opdrachten maken zij zich de stof eigen en zijn ze beter in staat om risico’s in te schatten. Doel van de voorlichting is te leren dat het niet normaal is om voor je 18de alcohol te drinken en het beginnen met drinken zo lang mogelijk uit stellen.

 

Kosten per boekje: € 2,50

Lesboek alcohol

    Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

    De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

    De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.