<

Interventie Frisse Start

 

Interventie Frisse Start

  • Frisse Start wordt uitgevoerd door de docent van school, die voorafgaand een verplichte training heeft gevolgd. Deze training wordt verzorgd door Brijder Jeugd. Frisse Start voor de leerlingen bestaat uit 4 lessen waarbij de leerling gebruik maakt van een werkboekje. In het lesprogramma wordt veel aandacht besteed aan het stellen van een negatieve sociale norm ten opzichte van middelengebruik en het maken van verstandige keuzes. Voor de ouders is een ouderavond ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op opvoeding tijdens de overgangsfase in het VO. deze ouderavond wordt voorafgaand of in dezelfde periode als het lesprogramma aangeboden. 

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.