<

Interactieve ouderavond Primair Onderwijs

Interactieve ouderavond Primair Onderwijs

 • Ouders kennen de beschermende factoren omhet problematisch gebruik van alcohol/drugs/gamen/sociale media tegen te gaan, zoals:

  • Duidelijke normen en regels stellen
  • Gebruik van communicatieve- en opvoedingsstrategieën die de band tussen ouders en kinderen kunnen versterken.

   

  Ouders kennen de beschermende factoren omgenotmiddelen, evenals de belangrijkste trends en motieven. Ze weten hoe ze het gesprek met hun kind aan kunnen gaan hierover.

   

  Ouders zijn op de hoogte van  het onderscheid tussen stemmingswisselingen die zich voordoen in de puberteit en depressieve klachten waarvoor hulpverlening nodig kan zijn.

   

  Daarnaast zijn ze op de hoogte van de hulpverleningsmogelijkheden en waar men terecht kan voor opvoedondersteuning.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.