<

In Control preventie en handhavingsplan

 

In Control preventie en handhavingsplan

  • We starten (onder leiding van het Trimbos instituut) met een bijeenkomst waarin ambtenaren OOV en Volksgezondheid samen afstemmen wat er in het preventie en handhavingsplan opgenomen zou moeten worden. Het P&H plan heeft een looptijd van 4 jaar en moet door de gemeenteraad worden vastgesteld.

     

    Een regionaal preventie- en handhavingsplan is het uiteindelijke doel.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.