<

In control conferentie

 

In control conferentie

  • De organisatie van een bijeenkomst over de inhoud van het project. Deze bijeenkomst is bedoeld voor burgemeesters en wethouders Volksgezondheid, Economie, Sport, Onderwijs en Jeugd. De voorbereiding wordt gedaan in nauw overleg met de stuur- en werkgroepen, zodat er aansluiting blijft bij de (kennis)behoefte en actualiteit.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.