<

In Control Battle of concepts (2016)

 

In Control Battle of concepts (2016)

  • Deze wedstrijd voor de doelgroep heeft bruikbare en minder bruikbare ideeën opgeleverd. De 107 inzendingen leverden allen een bron van inspiratie op voor hoe In Control "in contact" kan komen met jongeren.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.