<

In Charge

In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het versterken van zelfcontrole en het trainen van wilskracht waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. De leerlingen krijgen inzicht in verleidingen, hun eigen grootste verleidingen en oefenen in het versterken van hun zelfcontrole. De lessen zijn zowel geschikt voor havo/vwo (klas 4/5/6) als voor de eerste twee leerjaren van het mbo (niveau 3 en 4).

 

Naast de kosten van het lespakket is er nog een licentie benodigd á € 10,- per klas

In Charge

    Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

    De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

    De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.