<

Gastles over genotmiddelen

 

Gastles over genotmiddelen

  • In een korte les van maximaal één uur wordt door Brijder Jeugd in de klas het onderwerp genotmiddelen besproken. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door inzetten van ervaringsdeskundigen, maar ook door een Powerpoint presentatie en video's. De leerlingen worden m.b.v. stellingkaarten actief meegenomen in een discussie over genotmiddelen. Na de les weten leerlingen meer over genotmiddelen en de effecten en risico's hiervan. Daarnaast vormen zij zich een mening over genotmiddelen en het gebruik ervan. Ook weten zij waar zij terecht kunnen met vragen over genotmiddelen of als zij hulp zoeken voor zichzelf of iemand anders die problematisch gebruikt. NB. Brijder Jeugd geeft de voorkeur aan een structurele inbedding van het onderwerp genotmiddelen binnen scholen, bijvoorbeeld via VIS

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.