<

Dronken (theatervoorstelling)

Dronken (theatervoorstelling)

  • Een voorstelling over drankgebruik, maat houden en ontdekken wie jouw echte maten zijn. Hoort drank bij een feestje? Waar schuilt het gevaar en hoe weet je van te voren zeker dat je het allemaal zelf onder controle houdt? Na de voorstelling worden jongeren uitgedaagd zelf stelling te nemen, mee te spelen en ervaringen te delen. De acteurs zijn jong en staan dichtbij de leerlingen. Zij spelen herkenbare situaties na en dagen de jongeren meteen uit mee te denken en zich uit te spreken. Hun verhalen zijn levensecht, wat ervoor zorgt dat leerlingen heel betrokken raken. Door deze actieve aanpak ontstaat een peer-to-peer effect: leerlingen spreken elkaar aan op (on)wenselijk gedrag en het zelfcorrigerend vermogen van de groep doet zijn werk. Binnen de veilige context van de spelsituatie experimenteren de leerlingen met gedrag, ervaren ze hun invloed op anderen en worden ze uitgedaagd verder na te denken over het thema. De voorstellingen worden dicht op de huid gespeeld in het klaslokaal voor maximaal 30 leerlingen per keer. Binnen deze setting is er ruimte en aandacht om persoonlijke ervaringen te delen en twijfels te benoemen. Tenslotte krijgen de leerlingen na afloop materiaal mee waarmee ze meer informatie over het thema kunnen vinden

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.