<

Deelname GGZ NHN aan werkgroepen Gezondheid

 

Deelname GGZ NHN aan werkgroepen Gezondheid

  • Een hulpverlener of beleidsmedewerker van GGZ NHN is aanwezig bij de werkgroepen Gezondheid en levert op deze wijze input voor en vanuit het aandachtsgebied psychische gezondheid.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.