<

Blijf Helder

 

Blijf Helder

  • Blijf Helder wil op een positieve manier verantwoorde alcoholconsumptie bij sportverenigingen stimuleren door goed gedrag te belonen. Hiervoor bieden wij je Tips & Tricks en communicatiematerialen aan. Nalevingsonderzoek is een deel van het programma. Deelnemende clubs zullen drie keer bezocht worden door een mystery shopper. Hierbij zal een korte terugkoppeling plaatsvinden richting de sportvereniging.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.