<

Be Wise Think Twice

Be Wise Think Twice

  • Be Wise Think Twice is een interventie die speciaal ontwikkeld is voor het speciaal voortgezet onderwijs, cluster 4. De interventie richt zich specifiek op alcohol, roken en drugs en niet op gamen en social media. De bewustwording ten aanzien van genoemde middelen en verandering van de houding staan voorop.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.