<

Adviesgesprek sportvereniging

 

Adviesgesprek sportvereniging

  • Brijder gaat in gesprek met het bestuur en barcommissie van de sportvereniging over het alcoholbeleid. Gezamenlijk wordt de huidige situatie bij de vereniging geanalyseerd. Hierbij wordt ingegaan op de huidige gang van zaken en de knelpunten. Daarnaast wordt het alcohol bestuursreglement beoordeeld en worden de IVA certificaten gecheckt. Tevens ontvangt de vereniging concrete adviezen hoe het alcoholbeleid vorm te geven en een bijdrage te leveren aan bewustwording richting ouders en jongeren.

Hoe verloopt de procedure nadat u een aanvraag heeft verstuurd?

De deelprojectleider ontvangt uw (aan)vraag per mail en geeft u zo snel mogelijk antwoord. Dit mag niet langer dan een week duren (uitgezonderd ziekte en vakantie). 

De interventies op deze digitale kaart kosten geld. De vertegenwoordigers uit de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord bepalen met elkaar welke interventie-aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit beslissingsproces vindt plaats binnen de werk- en stuurgroepen van de drie sub-regio’s. Hoe lang het duurt voor u de interventie daadwerkelijk kan inzetten is afhankelijk van de aard van de interventie en de kosten.